VERKSAMHETEN SKÖVDE OMSORG AB

Vårt uppdrag är att utgå från vad varje individ behöver.

Här får kunden bestämma själv

Vi på Skövde Omsorg AB ägnar oss åt att ge den bästa omsorgen till äldre och människor med funktionsnedsättning eller som har andra utmaningar.

Vi tycker att det är bland det mest meningsfulla man kan jobba med. Därför drivs vi av en kompromisslös passion för att arbeta professionellt och nå resultat.

För den som behöver omsorg för att klara vardagen innebär det praktiska begränsningar, ibland även psykiska. Men alla, oavsett ålder, fysisk kapacitet eller psykiskt tillstånd, har rätt till ett bra liv. Så står det till och med i lagen, som skriver om individens rätt till ett självständigt liv med goda levnadsvillkor, till att delta i samhällets gemenskap och till att leva som andra.

Styrelsen består av:

Styrelseledamot
Blanusa, Daniel

Styrelsesuppleant
Tollén Tornberg, Lars Gustav

Ägare

Blanusa, Daniel

Ekonomi

Senaste årsredovisningen

VARFÖR VÄLJA OSS

Finns många skäl varför att välja Skövde Omsorg AB

Valfrihet att påverka din dag

Det handlar om att sätta människan i centrum och tillgodose den enskilda människans speciella behov.

En kontaktperson som hjälper dig

Hen samordnar din hemtjänst beroende på vad ni har kommit överens om.

Stor språkkompetens

Vi pratar inte mindre än 10 olika språk. Ger förutsättningar och faktorer att anordna den bästa hemtjänsten.

Trygghet, delaktighet och självständighet

Hos oss får du själv bestämma över din vardag och vara delaktiga i hur stödet och hjälpen ges.

våra tjänster

Omvårdnad i hemmet

Hjälp och stöd i hemmet

VAD SÄGER VÅRA KUNDER?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Jobba hos oss

Vi har olika yrkesroller. Våra bakgrunder skiljer sig åt och såväl våra intressen. Vissa av oss har familj, andra av oss bor ensamma. 

Att jobba på Skövde Omsorg innebär att man känner att det finns värderingar som efterlevs och är på riktigt. De beslut vi fattar och sättet vi arbetar på genomsyras av vår värdegrund som vi hållit fast vid i alla år som Skövde Omsorg funnits. 

Vår värdegrund vilar på tre grundpelare som skapades av grundaren Daniel Blanusa.

 

skövde omsorg ab

Att bli kund hos Skövde Omsorg är enkelt

7-opr-023

Nathalie

Samordnare på Skövde Omsorg AB

Ansvarar för den dagliga planeringen av verksamheten såsom schemaläggning, bemanning, mottagning av inkommande samtal samt detaljplanering av hemtjänstpersonalens arbetsdagar.

Tel: 019- 31 00 20
info@skovdeomsorg.se

Skövde Omsorgs Medarbetare

Skövde Omsorgs medarbetare finns till för dig

Våra medarbetare finns här för dig.

Alla Skövde Omsorgs medarbetare finns här för dig. De hjälper dig med vård och omsorg förstås.

Hur vill du ha din dag, vad tycker du är meningsfullt? Vad vill du göra? Vad vill du inte göra? Allt det vill vi veta om dig för att det ska bli så personligt som möjligt så du får fortsätta leva ditt liv.

Skövde Omsorgs styrelse:

Styrelseledamot
  • Daniel Blanusa
Styrelsesuppleant
  • Gustav Tornberg

Bli kund

Så här gör du om du vill välja oss som utförare

1.

Kontakt

Kontakta din biståndshandläggare eller socialsekreterare för att välja utförare.
Du kan även välja via en skriftlig blankett eller via en e-tjänst på www.goteborg.se

2.

Planeringsmöte

Vid planeringsmötet hemma hos dig får du och/eller närstående vara delaktiga i planeringen av dina beviljade insatser.

3.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen upprättas tillsammans med dig. Beslutet ligger till grund för insatsen verkställts.

4.

Insatsen påbörjas

Tilsammans med dig kommer vi överens om när insatserna skall påbörjas. Du får även vara med och bestämma när och hur och av vem insatsen skall utföras.

5.

Uppföljning

I uppföljningen går kontaktpersonen och den enskilde igenom de olika delarna i genomförandeplanen för att se över om något har förändrats.

6.

Avstämning

Skövde Omsorg har en ständig kontakt med uppdragsgivaren för att säkerställa att insatserna utförs enligt överenskommelse och att uppdragsgivaren är nöjd.

skövde omsorgs erfarenhet

0 +
Antal år i branchen
0 +
Antal genomförda utbildningar
0 +
Antal medarbetare

KONTAKTUPPGIFTER

Olaigatan 2, 702 25 Örebro
Kontorstid
07:00 - 22:00

019 - 31 00 20

Telefontid
07:00 - 22:00

info@skovdeomsorg.se

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag